Thư về Tham Thiền Huyền Môn

<p><p><p><p>Đức Chân Sư D.K là một trong nhiều Đức Chân Sư đang vì Nhân loại mà ở lại Trái đất này giúp đỡ Nhân loại Tiến hoá Thăng Thượng. Chúng ta biết ơn các Ngài và Đại Đoàn Trưởng Giáo (Đ.Đ.T.G) đã chỉ dạy chúng ta, đặc biệt những người yêu thích Huyền Môn Học nghiên cứu, ứng dụng thực hành giúp cho Linh Hồn mỗi chúng ta được Tiến Hoá Thăng Thượng đúng cách, bền vững để sớm được trở về với Đức Cha ở Trên Trời, nơi Linh hồn chúng ta xuất phát từ đó và đang trên con đường dai "Vô Lượng Kiếp Sống" để tìm đường về với Cha, nới chúng ta được hưởng An Vui - Hạnh Phúc tuyệt đỉnh với cảnh đẹp tuyệt đỉnh, chấm dứt khổ đau trong Sinh Tử Luân Hồi ...</p><p>Mời bạn đọc tham khảo Sách nguyên gốc tại đấy: <a href="http://www.minhtrietmoi.org/Bailey/Tham%20Thien%20Huyen%20Mon.htm#_Toc376950767" target="_blank">Sach Goc</a></p>

 

Khi mở để sửa lại, liên kết sách Gốc đã bị thành ....như trên

Đoán Thọ yểu
Bộ giao trình dạy lớp Tứ trụ gồm: I- Lớp sơ cấp: Lý thuyết cơ bản về âm dương ngũ hành và lập Lá số tứ trụ, phương pháp tìm Dụng thần và các nội dung luận đoán từ Lá số II- Lớp trung cấp: Luận đoán Lá số theo các chuyên đề III- Lớp cao cấp:
Gia đình Người Đệ Tử
Cuốn sách ghi chép về khả năng phi thường của Gia đình tôi trong việc cải tạo, làm chủ Vận Mệnh, cho con cái muôn đời hưởng Phúc lành
Sách biên tập đa năng thử nghiệm

<p><p>Sách này để hướng dẫn soạn thảo Sách với các chức năng nâng cao, dành cho những người đã đọc toàn văn cuốn sách, phần nào thấu hiểu nội dung, biết được kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn (Sách) khác nhau ... liên quan đến cuốn sách với mục đích mang tới cho người đọc sự tiện lợi, với các đặt liên kết, tra từ tự động và giải thích ngữ nghĩa các Từ/ Cụm từ với nhiều góc nhìn khác nhau để người đọc không mất nhiều công sức tìm tòi mà vẫn thu được lượng kiến thức nhiều nhất có thể qua đọc một cuốn sách.</p><p>Việc này giúp độc giải tiếp thu và bổ trợ kiến thức nhanh nhất, bởi khi đọc cuốn sách này đã hiểu được phần nào của nhiều cuốn sách khác liên quan, như vậy khi chuyển sang đọc các cuốn sách đó không mất nhiều thời gian mà vẫn tiếp thu được lượng kiến thức mong muốn trong thời gian ngắn nhất.</p><p>VIỆC CÒN LẠI CHỈ CÒN LÀ BẠN CÓ MUỐN TIẾP THU KIẾN THỨC HAY KHÔNG BỞI VIỆC ĐƯỢC ĐỌC CÁC CUỐN SÁCH DẠNG NÀY LUÔN THÁCH THỨC BỘ NHỚ CỦA BẠN CÓ BỊ TRÀN ĐẦY HAY KHÔNG MÀ THÔI</p></p><p><a href="http://www.minhtrietmoi.org/Bailey/Tham%20Thien%20Huyen%20Mon.htm#_Toc376950767" target="_blank">Xem bản gốc</a></p>

Nó đã bị chạy thành dòng dài như trên, thay vì "Xem bản gốc" ban đầu

Thư về Tham Thiền Huyền Môn

<p><p><p><p>Đức Chân Sư D.K là một trong nhiều Đức Chân Sư đang vì Nhân loại mà ở lại Trái đất này giúp đỡ Nhân loại Tiến hoá Thăng Thượng. Chúng ta biết ơn các Ngài và Đại Đoàn Trưởng Giáo (Đ.Đ.T.G) đã chỉ dạy chúng ta, đặc biệt những người yêu thích Huyền Môn Học nghiên cứu, ứng dụng thực hành giúp cho Linh Hồn mỗi chúng ta được Tiến Hoá Thăng Thượng đúng cách, bền vững để sớm được trở về với Đức Cha ở Trên Trời, nơi Linh hồn chúng ta xuất phát từ đó và đang trên con đường dai "Vô Lượng Kiếp Sống" để tìm đường về với Cha, nới chúng ta được hưởng An Vui - Hạnh Phúc tuyệt đỉnh với cảnh đẹp tuyệt đỉnh, chấm dứt khổ đau trong Sinh Tử Luân Hồi ...</p><p>Mời bạn đọc tham khảo Sách nguyên gốc tại đấy: <a href="http://www.minhtrietmoi.org/Bailey/Tham%20Thien%20Huyen%20Mon.htm#_Toc376950767" target="_blank">Sach Goc</a></p>

 

Khi mở để sửa lại, liên kết sách Gốc đã bị thành ....như trên

Cẩm nang sống

Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ:

I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi:

1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:

- Sức khoẻ:
- Bệnh Nạn:
- Cảm xúc:
- Tính cách:
- Lấy Vợ/ Chồng:
- Hạnh phúc:
- Xuất thân:
- Trí tuệ:
- Tâm Linh:
- Kỷ luật.
- Học vấn:
- Nghề nghiệp
- Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính ....
- Chức vụ:
- Ý chí:
- Trí tuệ (IQ)
- Quan hệ:
- Tài sản:
Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ: I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi: 1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:
- Sức khoẻ:
- Bệnh Nạn:
- Cảm xúc:
- Tính cách:
- Lấy Vợ/ Chồng:
- Hạnh phúc:
- Xuất thân:
- Trí tuệ:
- Tâm Linh:
- Kỷ luật.
- Học vấn:
- Nghề nghiệp
- Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính ....
- Chức vụ:
- Ý chí:
- Trí tuệ (IQ)
- Quan hệ:
- Tài sản:
Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ: I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi: 1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:
- Sức khoẻ:
- Bệnh Nạn:
- Cảm xúc:
- Tính cách:
- Lấy Vợ/ Chồng:
- Hạnh phúc:
- Xuất thân:
- Trí tuệ:
- Tâm Linh:
- Kỷ luật.
- Học vấn:
- Nghề nghiệp
- Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính ....
- Chức vụ:
- Ý chí:
- Trí tuệ (IQ)
- Quan hệ:
- Tài sản:
Đoán giầu nghèo con
àhváhfvsahjfvsjfvsdnf
Đoán Thọ yểu
Bộ giao trình dạy lớp Tứ trụ gồm: I- Lớp sơ cấp: Lý thuyết cơ bản về âm dương ngũ hành và lập Lá số tứ trụ, phương pháp tìm Dụng thần và các nội dung luận đoán từ Lá số II- Lớp trung cấp: Luận đoán Lá số theo các chuyên đề III- Lớp cao cấp:
Gia đình Người Đệ Tử
Cuốn sách ghi chép về khả năng phi thường của Gia đình tôi trong việc cải tạo, làm chủ Vận Mệnh, cho con cái muôn đời hưởng Phúc lành
Không dùng

Không dùng hot icon

Tác giả:

Thể loại: Không dùng

2 năm ago
Tập hợp các kiến thức cần lắm vững
Sách biên tập đa năng thử nghiệm

<p><p>Sách này để hướng dẫn soạn thảo Sách với các chức năng nâng cao, dành cho những người đã đọc toàn văn cuốn sách, phần nào thấu hiểu nội dung, biết được kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn (Sách) khác nhau ... liên quan đến cuốn sách với mục đích mang tới cho người đọc sự tiện lợi, với các đặt liên kết, tra từ tự động và giải thích ngữ nghĩa các Từ/ Cụm từ với nhiều góc nhìn khác nhau để người đọc không mất nhiều công sức tìm tòi mà vẫn thu được lượng kiến thức nhiều nhất có thể qua đọc một cuốn sách.</p><p>Việc này giúp độc giải tiếp thu và bổ trợ kiến thức nhanh nhất, bởi khi đọc cuốn sách này đã hiểu được phần nào của nhiều cuốn sách khác liên quan, như vậy khi chuyển sang đọc các cuốn sách đó không mất nhiều thời gian mà vẫn tiếp thu được lượng kiến thức mong muốn trong thời gian ngắn nhất.</p><p>VIỆC CÒN LẠI CHỈ CÒN LÀ BẠN CÓ MUỐN TIẾP THU KIẾN THỨC HAY KHÔNG BỞI VIỆC ĐƯỢC ĐỌC CÁC CUỐN SÁCH DẠNG NÀY LUÔN THÁCH THỨC BỘ NHỚ CỦA BẠN CÓ BỊ TRÀN ĐẦY HAY KHÔNG MÀ THÔI</p></p><p><a href="http://www.minhtrietmoi.org/Bailey/Tham%20Thien%20Huyen%20Mon.htm#_Toc376950767" target="_blank">Xem bản gốc</a></p>

Nó đã bị chạy thành dòng dài như trên, thay vì "Xem bản gốc" ban đầu

Thư về Tham Thiền Huyền Môn

<p><p><p><p>Đức Chân Sư D.K là một trong nhiều Đức Chân Sư đang vì Nhân loại mà ở lại Trái đất này giúp đỡ Nhân loại Tiến hoá Thăng Thượng. Chúng ta biết ơn các Ngài và Đại Đoàn Trưởng Giáo (Đ.Đ.T.G) đã chỉ dạy chúng ta, đặc biệt những người yêu thích Huyền Môn Học nghiên cứu, ứng dụng thực hành giúp cho Linh Hồn mỗi chúng ta được Tiến Hoá Thăng Thượng đúng cách, bền vững để sớm được trở về với Đức Cha ở Trên Trời, nơi Linh hồn chúng ta xuất phát từ đó và đang trên con đường dai "Vô Lượng Kiếp Sống" để tìm đường về với Cha, nới chúng ta được hưởng An Vui - Hạnh Phúc tuyệt đỉnh với cảnh đẹp tuyệt đỉnh, chấm dứt khổ đau trong Sinh Tử Luân Hồi ...</p><p>Mời bạn đọc tham khảo Sách nguyên gốc tại đấy: <a href="http://www.minhtrietmoi.org/Bailey/Tham%20Thien%20Huyen%20Mon.htm#_Toc376950767" target="_blank">Sach Goc</a></p>

 

Khi mở để sửa lại, liên kết sách Gốc đã bị thành ....như trên